2.4.09

Αριστερό παιδομάζωμα: συμβαίνει και αλλού...

Κοιτάχτε ένα τύπο που θέλει "να έχει λόγο στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα". Και μόνο το γεγονός ότι έχει σύρει όλη την οικογένειά του στη διαδήλωση λέει πολλά για τη νοοτροπία του...:
(αντιγραφή από το MSNBC.com)

12-year-old protester: 'Death of capitalism'

Posted:
Wednesday,
April 01, 2009 3:42 PM
By Brinley Bruton, msnbc.com reporter

LONDON
– Thousands of protesters from disparate walks of life danced and chanted in downtown London on Wednesday ahead of the G-20 meeting of world leaders.

Some came dressed as "zombie" bankers, while others donned crazy wigs and platform shoes. Many just wore jeans and t-shirts. A few even wore suits.Brinley Bruton / msnbc.com
Lucien Windridge, 50, a
skull painted on his face, attended the protests with his wife, son and
daughters.Dozens got bloodied scuffling with police, and more than a few drank beer out of tall cans.

Smiling through the skull painted on his face, Lucien Windridge said he was protesting because he believed regular people should have more of a voice in the global financial system.

"If people don’t protest, if people don’t have a voice, it means that they are complicit with corruption," the 50-year-old said at the start of one major protest in the heart of London’s ancient financial capital, The City.

"People must be able to express their anger at the system that has let them down," he said, standing next to his wife, son and two daughters.
Windridge was diplomatic, but his daughter Aeyla was less so. What did the 12-year-old want? "The death of capitalism," she said.