1.1.08

Καρά-ματι-λίκια

Με κάτι τέτοιες φαιδρότητες σαν αυτές εδώ καθοδηγείτο και "ενημερωνόταν" η κοινή γνώμη της Ελλάδας τα τελευταία 30-40 χρόνια... (Και) έτσι εξηγούνται όλα...
"Τι ατυχία", "για τη δόλια μας πατρίδα και το λαό της!"
Τι θλιβεροί αυτοί οι δεξιο-κουκουέδες!

No comments: