17.12.10

Εσείς, θα μπορούσατε να φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς...;

Μια ακόμη απόδειξη του πόσο ξεκομμένοι από την κοινωνία και την πραγματική ζωή είναι οι συνδικαλιστές / συνδιοικητές των ΔΕΚΟ.

No comments: