8.6.05

Ο Lula της Βραζιλίας και οι εγχώριοι ψευδο-υποστηρικτές του...

Τι έχουν να πουν οι εγχώριοι αριστεριστές που πανηγύριζαν για την εκλογή του για αυτή την είδηση;
"...the focus on corruption in Brasilia, the country's capital, could stall the administration's reform agenda in congress. The agenda includes business-friendly reforms in areas such as taxes, labor laws and bankruptcy."
(Από το Yahoo MarketWatch)

No comments: